اخبار تکنولوژی

3334مطلب موجود می باشد.
3800199 - دوره های آموزشی سه شنبه های فناوری سلامت برگزار می شود
اخبار تکنولوژی

دوره های آموزشی سه شنبه های فناوری سلامت برگزار می شود


2878704 - اینترنت ماهواره ای طرح حمایت از کاربران را با چالش مواجه می کند
اخبار تکنولوژی

اینترنت ماهواره ای طرح حمایت از کاربران را با چالش مواجه می کند


3736598 - کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی دانش آموزان تشکیل شد
اخبار تکنولوژی

کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی دانش آموزان تشکیل شد


3637602 - طراحی سامانه ای برای هوشمندسازی روستاها توسط محققان کشور
اخبار تکنولوژی

طراحی سامانه ای برای هوشمندسازی روستاها توسط محققان کشور


3507387 - پیگیری بین‌المللی حذف پلتفرم‌های صوت و تصویر ایرانی از طرف گوگل
اخبار تکنولوژی

پیگیری بین‌المللی حذف پلتفرم‌های صوت و تصویر ایرانی از طرف گوگل


3881818 - چین مسدودسازی سرویس های رقیب توسط پلتفرمها را ممنوع کرد
اخبار تکنولوژی

چین مسدودسازی سرویس های رقیب توسط پلتفرمها را ممنوع کرد


3888036 - تک شاخ رباتیک و خودران برای کودکان طراحی شد
اخبار تکنولوژی

تک شاخ رباتیک و خودران برای کودکان طراحی شد


3726449 - فیس‌بوک به محققان اطلاعات مخدوش و ناکافی داد
اخبار تکنولوژی

فیس‌بوک به محققان اطلاعات مخدوش و ناکافی داد


3887134 - تب کم آبی با فناوری پایین می آید
اخبار تکنولوژی

تب کم آبی با فناوری پایین می آید


3887483 - پیامدهای تلفیق هوش مصنوعی و فناوری ۵G
اخبار تکنولوژی

پیامدهای تلفیق هوش مصنوعی و فناوری ۵G