ادامه بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون طرح حمایت از کاربران


3926583 - ادامه بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون طرح حمایت از کاربران

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با اینستاگرام فا، اظهار داشت: در ادامه برگزاری جلسات کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، روز سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸، نشست این کمیسیون با حضور نمایندگان عضو برگزار می‌شود و در این جلسه قرار است که بخش‌های باقی مانده از آئین نامه داخلی کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود دو سوم از مفاد آئین نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، به تصویب رسیده است، ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که در جلسه روز سه شنبه یک سوم باقی مانده از این آئین نامه نیز بررسی شود و روند اداره جلسات این کمیسیون به تصویب نهایی برسد.

سیاهکلی افزود: پس از این مرحله در جلسات هفته آینده بررسی کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، مطابق آئین نامه اداره جلسات این کمیسیون، آغاز می‌شود و به تدریج از مسئولان مرتبط و کارشناسان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که در جلسات این کمیسیون حضور یابند.

وی با تاکید بر اینکه به طور قطع هدف از تشکیل این کمیسیون، تصویب قانونی جامع در حوزه فضای مجازی است، گفت: ما نمی‌خواهیم در تصویب این قانون از دیدگاه‌های محدود استفاده کنیم. بنابراین از کارشناسان و صاحبنظران متعدد دعوت می‌کنیم که دیدگاه و نظرات خود را در جلسات این کمیسیون مطرح کنند و حضور آنها در این جلسات تنها به حضور فیزیکی ختم نشده و آنها نیز می‌توانند اظهارنظر کرده و دیدگاه‌های خود را برای رسیدگی بهتر این قانون، مطرح کنند.

جلسات کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران چگونه اداره می‌شود

به گزارش مهر، روز یکشنبه و در سومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، ۱۰ ماده از آئین نامه داخلی این کمیسیون به تصویب اعضا رسید. هفته گذشته نیز ۳ ماه از این آئین نامه به تصویب اعضای کمیسیون رسیده بود.

مطابق ماده ۱ آئین نامه داخلی کمیسیون مشترک این طرح مقرر شد که این کمیسیون مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و این آئین نامه اداره شود.

بر اساس ماده ۲ این آئین نامه، جلسات عادی کمیسیون در هفته‌هایی که مجلس جلسه علنی دارد و نیز جلسات فوق العاده، با درخواست کتبی یک سوم اعضای کمیسیون (حداقل ۸ نفر) با موافقت اعضا، در زمان و محل مشخص شده و مطابق دستور کاری که قبلاً از سوی هیأت رئیسه کمیسیون اعلام می‌شود، تشکیل خواهد شد.

در تبصره نخست این ماده نیز آمده است که هیأت رئیسه کمیسیون، زمان برگزاری جلسات کمیسیون را به نحوی تنظیم کند که با ساعت تشکیل جلسات سایر کمیسیون‌ها تداخل نداشته باشد، مگر در صورت ضرورت، آن هم با تشخیص رئیس و تصویب اکثریت حاضر کمیسیون.

در تبصره دوم ماده ۲ نیز تأکید شده که در صورت تشخیص ضرورت تشکیل جلسات کمیسیون در زمان ساعات جلسات صحن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون می‌تواند با اخذ نظر موافق رئیس مجلس شورای اسلامی جلسات را تشکیل دهد.

طبق ماده ۳ آئین نامه داخلی، جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و با اعلام رئیس جلسه و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود. همچنین مبنای تصویب در تمامی رأی گیری ها به جز انتخاب اعضای هیأت رئیسه، اکثریت دو سوم مجموع اعضای کمیسیون است و تغییرات آئین نامه داخلی با رأی دو سوم اعضای حاضر خواهد بود.

بیشتر بخوانید :   قرنطینه کووید صفر در چین برنامه تولید آیفون را مختل کرد

بر اساس ماده ۴ آئین نامه داخلی مصوب این کمیسیون، مشروح مذاکرات تمام جلسات کمیسیون به صورت زنده از طریق رسانه ملی و تارنما (سایت) خبرگزاری خانه ملت برای اطلاع عموم پخش می‌شود. نماینده رسانه‌ها و جراید داخلی که مجوز ورود به مجلس شورای اسلامی را دارند و به ویژه رسانه ملی می‌توانند با حضور در جلسات علنی کمیسیون گزارش روند بررسی طرح و مصوبات را تهیه و پخش کنند.

مطابق ماده ۵ این آئین نامه، جلسات هیأت رئیسه کمیسیون به منظور تبادل نظر و اخذ تصمیمات در مورد جلسات کمیسیون و تنظیم دستور هفتگی با توافق اکثریت اعضای هیأت رئیسه تشکیل می‌شود.

طبق ماده ۶ این آئین نامه، رئیس و نواب رئیس، اداره جلسات کمیسیون، امضا و ارسال تمامی دعوتنامه‌ها، مکاتبات اداری و مصوبات کمیسیون را برعهده دارند.

بر اساس ماده ۷ این آئین نامه، هیأت رئیسه کمیسیون موظف شد دستگاه‌های اجرایی و سایر ذینفعان مرتبط با طرح را به منظور الزام حضور دائمی در جلسات کمیسیون تعیین کند. نمایندگان دستگاه‌های مربوطه موظفند با اختیار تام در جلسات به طور مستمر حضور یابند.

مطابق ماده ۸ این آئین نامه، دبیران کمیسیون مسئولیت حضور و غیاب اعضای کمیسیون، تعیین نوبت و پایش زمان اظهارنظر برای هریک از اعضا یا مدعوین، قرائت متن مواد و تبصره‌ها برای رأی گیری، ثبت مصوبات و سایر موارد مندرج در این آئین‌نامه را بر عهده دارند. همچنین بر اساس تبصره این ماده مصوبات روزانه کمیسیون پس از تأیید یکی از دبیران کمیسیون به تشخیص رئیس کمیسیون، توسط سخنگوی کمیسیون از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.

بر اساس ماده ۹ آئین نامه داخلی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی نیز، دعوت از مدعوین پس از تأیید هیأت رئیسه کمیسیون و با امضای رئیس یا یکی از نواب رئیس انجام می‌شود.

طبق ماده ۱۱ اسامی حاضران و غایبان هر جلسه در ابتدای همان جلسه توسط یکی از دبیران اعلام و گزارش آن به هیأت رئیسه مجلس اعلام می‌شود. نمایندگانی که ۳ جلسه رسمی متوالی یا ۵ جلسه رسمی متناوب غایب غیرموجه باشند، از عضویت در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند و مراتب جهت طی مراحل معرفی عضو جدید از کمیسیون مرتبط، به هیأت رئیسه مجلس منعکس می‌شود.

در ماده ۱۲ آئین نامه داخلی نیز مقرر شد با تصمیم هیأت رئیسه کمیسیون، کمیته با کمیته‌های فرعی لازم با دارا بودن یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر تشکیل شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده مصوبات کمیته در صورت تصویب در کمیسیون، ملاک اعتبار است.

بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه داخلی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی نیز هیأت رئیسه کمیسیون رأسا یا به پیشنهاد سه نفر از نمایندگان موظف است از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط، نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، اتاق‌ها، مجامع صنفی و سایر بخش‌های ذینفع که به نوعی با موضوع طرح ارتباط دارند، حسب مورد و مطابق با موضوع مورد بحث دعوت به عمل آورد.

طبق ماده ۱۴ آئین نامه داخلی کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی، رئیس جلسه می‌تواند در ابتدای هر جلسه به مدت پانزده دقیقه نظرات خود را در خصوص طرح و مطالب مربوط و موضوعات آن مطرح کند.

Rate this post

آموزش اینستاگرام؛ از اولین قدم تا کسب درآمد - آکادمی نوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

×
واتساپ
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها