پروتکل درمانی دقیقی برای تشخیص بیماری‌های مغزی ارائه شد


3773113 - پروتکل درمانی دقیقی برای تشخیص بیماری‌های مغزی ارائه شد

به گزارش اینستاگرام فا به نقل از معاونت علمی و فناوری، پروتکل درمانی برای بیماریهای مرتبط با مغز، برنامه‌ای جامع است که تصاویر سیستم مغز و اعصاب را ارزیابی می‌کند و پس از آن نحوه درمان دقیق متناسب با هر فرد را ارائه می دهد.

با تصویربرداری از مغز و اعصاب مجموعه ای از داده ها از هر فرد به دست می آید که شامل تصاویر ساختاری، عملکردی و ارتباطات ساختاری و عملکردی است. این تصاویر به کمک ام آر آی (یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری) ثبت می شود و پس از ارزیابی نواحی آسیب دیده در هر بیمار مشخص می شود.

سـپس براسـاس ویژگی هـای فـردی هـر بیمـار ماننـد نـوع بیمـاری، ناحیـه آسـیب دیـده در مغـز و حتـی شـکل سـر، پروتـکل درمانـی مناسـب بـرای او پیشـنهاد شــده و تحــت درمــان قــرار می گیــرد.

بیشتر بخوانید :   پیاده‌سازی قابلیت انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان در ۱۳ استان

این برنامه به عنوان ابزار کمک تشخیصی در خدمت متخصصان بالینی قرار می‌گیرد تا تشخیصی دقیق تر داشته باشند. ارائه خدمات تشخیصی، تشخیص افتراقی بین بیماری ها و ارائه درمان موثرتر از قابلیت های این برنامه ایران ساخت است.

محققان در تولید آن از همگرایی فناوری ها استفاده کردند و متخصصان حوزه های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا با کنار هم قرار دادن دانش و علم این محصول درمانی تولید شود. هوش مصنوعی یکی از فناوری های به کار رفته در آن است.

Rate this post

آموزش اینستاگرام؛ از اولین قدم تا کسب درآمد - آکادمی نوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

×
واتساپ
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها