به گزارش اینستاگرام فا، فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. بر این اساس‬ با استفاده‬ از‬ این فناوری‬، ‬ اندازه گیری میزان گازهای آلاینده‬ NO۲،‬ SO۲‬ و‬ CO‬ در‬ اتمسفر مربوط به نیمه اول‬ شهریور‬ماه‬ جاری‬ انجام‬ شده‬ است.

سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی توسعه داده شده است.

در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و مونوکسید کربن کشور و استان‌های تهران، اصفهان، بوشهر و قزوین در نیمه اول شهریور ماه (۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰) ارائه شده است.

‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-۵p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO۲)، گوگرد (SO۲) و مونوکسید کربن (CO) در نیمه اول شهریور ۱۴۰۰ برای کل کشور و استان‌های تهران، اصفهان، بوشهر و قزوین اندازه گیری شده است.

3886603 - رصد غلظت ۳ گاز آلاینده با فناوری سنجش از دور

در نمودار زیر مقدار میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن از تاریخ ۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ نمایش داده شده است. میانگین روزانه آلاینده NO۲ در استان‌های تهران، بوشهر و قزوین بیشتر از میانگین کل کشور بوده و میانگین روزانه آلاینده NO۲ استان اصفهان تقریباً برابر با میانگین روزانه کشوری بوده است.

بیشتر بخوانید :   شعار «اینترنت متحد» سازمان ملل

3886604 - رصد غلظت ۳ گاز آلاینده با فناوری سنجش از دور

در نمودار زیر مقدار میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد از تاریخ ۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ نمایش داده شده است. مطابق این نمودار میانگین روزانه آلاینده SO۲ در استان بوشهر، قزوین و تهران بیشتر از میانگین کل کشور و در استان اصفهان تقریباً برابر با میانگین روزانه کشور بوده است.

3886605 - رصد غلظت ۳ گاز آلاینده با فناوری سنجش از دور

در نمودار زیر مقدار میانگین روزانه غلظت مونوکسید کربن از تاریخ ۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ نمایش داده شده است. همانطور که در این نمودار قابل مشاهده است میانگین روزانه آلاینده CO در استان بوشهر بیشتر از میانگین کل کشور بوده و میانگین روزانه آلاینده CO در استان‌های تهران تقریباً برابر با میانگین روزانه کشور و در استان قزوین و اصفهان کمتر از میانگین روزانه کشور است.

3886606 - رصد غلظت ۳ گاز آلاینده با فناوری سنجش از دور

Rate this post
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =

خرید آنلاین آموزش
پکیج لینک پسورد
پکیج سن زیر13 سال